Inspencţia Tehnică Periodică

ITP este un act obligatoriu pentru autoturism ca să poată circula pe drumurile publice.
În viaţa spirituală trebuie să existe momente de „inspecţii” periodice ca să ne dăm seama unde suntem şi unde trebuie să ajungem.
David îşi dă seama de acest adevăr şi se roagă ca Domnul să-l cărceteze (Psalmul 139:23,24). Cercetarea aceasta nu trebuie să fie faţă de părerea mea sau în comparaţie cu alte persoane ci în lumina Textului Scripturii şi sub înfluenţa Duhului Sfânt cu o conştiinţă curată.
Iacov 1:23,24 aseamănă Cuvântul lui Dumnezeu cu o oglindă. Cine, după ce se uită în oglindă şi îşi dă seama că e murdar, nu se spală?
Uită-te încă o dată în viaţa ta şi vezi dacă Îl mai ai călăuză pe Duhul Sfânt. Cum e viaţa ta în comparaţie cu Scriptura?
Interesul meu pentru viaţa spirituală trebuie să treacă dincolo de raţionamentul uman, deoarece sufletul este mai de preţ decât orice alt lucru din lume, „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.” (2 Petru1:5-9)
Cine nu vrea să aibă în el chipul lui Hristos şi sfinţenia Lui? Dacă vrei, puneţi viaţa sub cercetare şi judecată.