Iluzia optica (2)

Publicitate

Intrarea în Locul Preasfânt

Templul lui Solomon

De prea multe ori am auzit expresia cum că poţi veni cum vrei la închinare că Domnul se uită la inimă, nu la înfăţişare. „Înaintea Domnului putem veni cum vrei noi. Inima contează.” Preoţii Vechiului Testament aveau de respectat un ritual de curăţire şi apoi se puteau înfăţişa înaintea Domnului în Sfânta Sfintelor sau locul Preasfânt. Noi dacă suntem în perioada harului putem veni oricum înaintea Domnului?

Autorul epistolei către Evrei vorbeşte despre unele lucruri pe care ar trebui să le facem noi pentru a intra în locul Preasfânt. În Evrei 10:19-22 citim: Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său: – şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.”

Asta înseamnă că nu putem veni cum vrem noi. Trebuie să venim cu inima curată. Într-o traducere mai exactă scrie :inimă sinceră. Nu ne putem apropia de Dumnezeu şi totuşi să credem că Îl minţim prin făţărnicia noastră.
Avem nevoie de credinţă atunci când venim înaintea Domnului. În capitolul 11:6 citim că „fără de credinţă este cu neputină să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Îl răsplăteşte pe cei ce-L caută.”
Mai trebuie să avem cugetul curat la fel ca împăratului David care, în Psalmul 32 scrie că îl mustra şi nu-i dădea pace. Noi îl judecăm pe psalmist că nu şi-a mărturisit păcatul la timp, dar pe noi nici măcar conştiinţa nu ne mai mustră.
Cu trupul spălat cu apă curată trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. În Romani 12:1 apostolul Pavel ne îndeamnă să aducem trupurile noastre ca jertfă vie pentru că aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Ce legătură este între materie şi spirit? Cum poate influenţa trupul închinarea noastră „în duh şi în adevăr”? Vedem că nu este deajuns să avem inima curată ci şi trupul trebuie spălat cu apă curată.

Cui cere Dumnezeu aceste lucruri? Celor ce se apropie de El. Acum că ştim aceste lucruri, ce facem? Putem să mergem mai departe aşa cum am mers până acum, la urmă ne vom trezi într-un loc mai călduros şi sufocant, dar dacă ne vom schimba viaţa după Sfânta Scriptură vom avea doar de câştigat.

For What Earthly Reason

For What Earthly Reason

For what earthly reason would the heavenly Father send down his Son
To suffer rejection and pay for crimes He had not done?
For what earthly reason would the Father let Him hang on a tree?
I wept with the answer, the one earthly reason was me.

Chorus
I was the reason, that one earthly reason;
I was the guilty, He was the sacrifice;
I was the taker, He was the giver,
Dying while I go free, That one earthly reason was me.

The fairest of angels were not summoned from the throne up in the sky
To purchase my pardon and not even the angels could die.
The only provision for my freedom was destined to be
The sweet Lamb of Glory, and His only reason was me.

Chorus
I was the reason, that one earthly reason;
I was the guilty, He was the sacrifice;
I was the taker, He was the giver,
Dying while I go free, That one earthly reason was me.