Harul lui Dumnezeu. Chemare 2 Timotei 1:9-10

El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
Mântuirea pe care o avem de la Dumnezeu nu este prin fapte ci așa a hotărât el să fie prin har. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi, acesta este harul Lui. Așa a hotărât El să fie. Ca remediu pentru păcatele noastre este harul lui Dumnezeu, dat în Hristos Isus. Harul vine atunci când suntem în uniune cu Hristos prin credință.
În Dicționarul Biblic al lui J. D. Douglas scrie că apostolul Pavel pune semnul egal între chemare și alegere pentru a pune accentul pe scopul neschimbător al lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, Pavel consideră că acestă chemare este eficace. În Romani 8:28-29 se face distincția între cei chemați, cei care au fost cunoscuți și apoi hotărâți. Iar cuvintele lui Isus din Matei 22:14 fac distincția între „cei chemați”, cei care aud, și „cei aleși”, cei care primesc chemarea și devin „aleși”.

Publicitate

Si după aceea… Bună ziua!

Azi m-am hotărât să public o maximă care mi-a repetat-o pastorul Mihai Chibici de nenumărate ori în drumurile facute spre Vaslui, prin Vaslui și apoi spre casă.

Oricât de mare ar fi neînțelegerea între tine și frații tăi, întotdeauna să lași loc pentru un „Bună ziua!”. Lasă mai bine de la tine decât, după aceea, să nu te mai poți uita în ochii fraților tăi.

Această afirmație a făcut-o în contextul problemelor de adunare. Și el are tot dreptul să dea un astfel de sfat.
(Practica pastorală am făcut cu el și era îndreptățit să mă sfătuiască)

Harul lui Dumnezeu. Persoana Domnului Isus Tit 2:11-14

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”
Potrivit lui William MacDonald, în acest text cuvântul har este sinonim cu persoana Domnului Isus Hristos. El, când a vizitat planeta noastră, a murit pentru toți oamenii. Harul poate fi eficient pentru toți oamenii, dar numai cei ce învață de la acest har pot avea parte de mântuirea promisă. La fel ca în Efeseni 4:20, învățarea aceasta se face prin cunoașterea și ascultarea Domnului Isus.
În Creta, locul unde era lăsat Tit să slujească, se făcea abuz de har, iar Pavel a vrut să clarifice doctrina despre har accentuând partea practică și responsabilitatea pe care o aduce acest har în comparație cu legea. Pavel spune despre har că „s-a arătat” (la trecut), „ne învață” (la prezent) „…așteptând fericita noastră nădejde” (la viitor). Cuvântul „ne învață” din greacă se referă la disciplinare sau instruire, adică suntem disciplinați prin har.
Daca am avut parte de acest har al lui Dumnezeu și nu ne lăsăm învățați de El, riscăm să nu mai beneficiem de El. Domnul Isus spune să învățăm de la El. Din punct de vedere biblic, învățarea nu este teoretică și foarte practică.
Să lăsăm ca Harul lui Dumnezeu să ne învețe pentru a aștepta cu răbdare arătarea fericitei noastre nădejdi.