Studiul Proverbelor lui Solomon – Trepte spre cunoatere

Cum putem ajunge sa înțelegem frica de Domnul sau să-L cunoaștem pe Domnul?
Răspunsul la această întrebare ne dă Solomon în cartea Proverbe.
Proverbe 2:1-4

A. Primește ceea ce ți se oferă
1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,

B. Cercetează ceea ce ai primit
2. dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;

C. Cere ceea cei ai cercetat, dacă ai nevoie
3. dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,

D. Umblă după ceea ce poți primi
4. dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară.

Un exemplu ar fi benefic: primesc în dar o carte (A). Nu o las în bibliotecă ci o cercetez și văd dacă-mi este de folos (B). După ce văd că îmi este de folos, întreb pe cel ce mi-a dat cartea dacă mai are și alte volume asemănătoare (C). După ce primesc și celelalte volume, caut să adun tot mai multe cărți și de la alții pentru că sunt de o importanță capitală (D).

Publicitate

Studiul Proverbelor lui Solomon – Introducere

De ce să studiem cartea Proverbe?
– Ne spune chiar autorul în prima parte a primului capitol din carte.

A. Pentru a ne dăltui un caracter integru

vv 2,3 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii,
pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ,
de dreptate,
de judecată şi
de nepărtinire;

B. Pentru a căpăta experiență

v4. ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte,
tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –

C. Pentru ca să știm mai multe decât acum

v5. să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa,
şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –

D. Pentru a aprofunda

v6. pentru prinderea înţelesului unei pilde
sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor
şi al cuvintelor lor cu tâlc.

Susținerea material a slujitorului creștin de către biserica locală conform scrierilor pauline

Aceasta este tema licenței pe care am ales-o.

Structura licenței
Introducere
Capitolul 1: 1 Tesaloniceni 2:1-10
1.1. Relația apostolului Pavel cu biserica din Tesalonic
1.2. Probleme ale bisericilor din Tesalonic
1.3. Exegeza textului 1 Tesaloniceni 2:1-10
Capitolul 2: Galateni 6:6
2.1. Relația apostolului Pavel cu biserica din Galatia
2.2. Probleme ale bisericilor din Galatia
2.3. Exegeza textului Galateni 6:6
Capitolul 3: 1 Corinteni 9
3.1. Relația apostolului Pavel cu biserica din Corint
3.2. Probleme ale bisericilor din Corint
3.3. Exegeza textului 1 Corinteni 9
Capitolul 4: 1 Timotei 5:17-18
4.1. Relația apostolului Pavel cu Timotei
4.2. Probleme ale bisericilor din Efes
4.3. Exegeza textului 1 Timotei 5:17-18
Capitolul 5: Principii pauline pentru susținerea financiară a slujitorului creștin contemporan

Dacă aveți idei dar mai ales cărți care m-ar putea ajuta, vă rog să lăsați un comentariu sau un email. Domnul să-mi dea putere să termin ce am început.